Specjalista ds kadr i płac – jakie są zarobki w tym zawodzie

specjalista ds kadr i płac

Wiadomo, że w każdej zatrudniającej pracowników firmie, jest osoba zajmująca się kadrami, a w tych większych, nawet cały dział. Do takich osób należy zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń, sporządzanie umów o pracę oraz cywilnoprawnych, sporządzanie list płac, dokumentacji wymaganej do przechowywania w aktach osobowych. Również wszelkiego rodzaju rozliczenia podatkowe oraz przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy to obowiązki specjalistów ds kadr i płac.

Czym jeszcze zajmuje się specjalista ds kadr i płac

Każdy z zatrudnionych posiada swoją teczkę, która zawiera dane pracownika dotyczące jego wykształcenia i posiadanych umiejętności. Muszą w niej znaleźć się też orzeczenie lekarskie i zapoznanie się z warunkami bhp. Ewidencja czasu pracy, kartoteki urlopowe, wszelkiego rodzaju zwolnienia lekarskie oraz zasiłki, sprawdzane są pod względem merytorycznym, analizowane i uwzględniane właśnie przez specjalistę ds kadr i płac.

W obrębie obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku, specjalista ds kadr i płac, jest również terminowe naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia. Ponadto kontakt z instytucjami, takimi jak urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, główny urząd statystyczny, a w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych, państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, leży w zakresie obowiązków kadrowych. Pojawiają się wszelkiego rodzaju sprawozdania, raporty, o osobach zatrudnionych. Zawód ten wymaga sporządzania deklaracji, i oficjalnych pism dotyczących pracowników. Dokumentacja zawsze musi być zgodna z zapisami w kodeksie pracy.

Specjalista ds kadr i płac – nieustanne szkolenia

Zawód kadrowego, należy do zawodów, które wymagają nieustannego doszkalania się. Zmieniające się przepisy, zarówno w podatkach, jak i również, czy może przede wszystkim, wprowadzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz w prawie pracy, obligują do nieustannego pogłębiania wiedzy. Jest zawodem, w którym dochodzi do częstego kontaktu z ludźmi, a nie zawsze jest to przyjemny kontakt. Osoba na tym stanowisku, przede wszystkim powinna być odporna na stres, powinna chcieć poszerzać wiedzę oraz być gotowa na nieustanną naukę. Odnajdą się na tym stanowisku osoby pracowite, sumienne, dokładne oraz potrafiące dobrze zorganizować swoją pracę. Na pewno ważny jest dobry kontakt z ludźmi i chęć współpracy z nimi.

Specjalista ds kadr i płac zarobki

Obowiązki jakie wykonuje się na tym stanowisku, muszą więc być adekwatne do otrzymywanego wynagrodzenia. Specjalista ds kadr i płac zarobki powinien mieć więc, w wysokości rekompensującej, wkładany wysiłek oraz posiadaną wiedzę. Specjalistów ds kadr i płac, zazwyczaj doszkala się na zewnętrznych kursach organizowanych przez wyspecjalizowane instytucje lub też przez urzędy, krótkie kilkugodzinne, poruszające konkretny temat. Specjalista ds kadr i płac zarobki ma nie najgorsze. Wynagrodzenie kształtuje się, nieco poniżej średniej krajowej, do sporo ponad nią. Stawki zazwyczaj zależą od kilku czynników. Mogą to być: doświadczenie zatrudnianego kadrowca, renoma firmy czy też region kraju, w którym znajduje się przedsiębiorstwo. Można zaobserwować, że stanowisko to najsłabiej opłacane jest w województwach lubuskim oraz podkarpackim, najlepiej natomiast w małopolskim i mazowieckim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *