Rodzaje umów

Rodzaje umów

Ostatnio wiele mówi się o tzw. umowach „śmieciowych”. Mamy trzy rodzaje umów zawieranych z pracodawcami : umowę o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Ta pierwsza jest najbardziej atrakcyjna. Ona gwarantuje pracownikom pensję minimalną oraz przywileje zawarte w kodeksie…

Read More