Działalność za granicą

Działalność za granicą

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności za granicą nie jest proste. Jednak mimo ryzyka, kusi przedsiębiorców dużo większymi zyskami. Gdyby rynek krajowy był wystarczająco duży zapewne większość firm pozostała by tylko na nim. Znajomość własnego języka, kultury, przepisów prawa czy potrzeb rodaków daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Jedna krajowy rynek danej firmy zostaje niekiedy przytłoczony przez firmy zagraniczne. Kiedy zaczynają one oferować lepsze lub tańsze towary, krajowe firmy zaczynają schodzić na drugi plan.

Firma za granicą

Działalność za granicą okazuje się wtedy dobrym rozwiązaniem. Aby się rozwijać przedsiębiorcy często zaciągają kredyt. Jest to spore ryzyko, zwłaszcza w razie niepowodzenia. Jednak kiedy przedsiębiorstwo osiągnie sukces za granicą inwestycja okaże się bardzo opłacalna. Kolejnym ryzykiem związanym z działalnością za granicą jest niezgodność usług lub towarów z potrzebami tamtejszych klientów. Jest to spore wyzwanie. Każdy kraj posiada swoją kulturę, ludzie mają swoje przyzwyczajenia i potrzeby. Usługa lub towar, które są pożądane w kraju sprawdzą się za granicą. Poznanie przyszłej potencjalnej grupy docelowej jest niezwykle istotne. Działalność za granicą czerpie korzyści z efektu skali. Oznacza to, że będzie on możliwy tylko kiedy zwiększy się liczba naszych klientów. Jeśli nie trafimy do grupy docelowej za granicą możemy ponieść ogromne straty.

O czym jeszcze warto wiedzieć

Zanim firma podejmie decyzję o działaniu za granicą, musi oszacować wielkość ryzyka jakie się z tym wiąże. Pomijając wspomnianą już kulturę i potrzeby klientów ważne są też przepisy. Jeżeli przedsiębiorstwo nie będzie przywiązywać uwagi do przepisów funkcjonujących w danym kraju również poniesie duże straty. Nieznajomość prawa zagranicznego narazi firmę na niespodziewane koszty. Każda firma decydującą się na działalność za granicą powinna posiadać kadrę mającą doświadczenie w działaniach na rynku międzynarodowym. Odpowiedni zespół poradzi sobie z nieoczekiwanymi problemami. Trzeba również pamiętać, że działania za granicą wiążą się z operowaniem innymi walutami. W każdej chwili dany kraj może zmienić przepisy handlowe, wpływając na niekorzyść naszej firmy. Może również dojść do rewolucji politycznej i wywłaszczenia zagranicznej własności.

Działalność za granicą

W związku z dużym ryzykiem przedsiębiorstwa niezbyt często decydują się na działanie za granicą. Jeżeli podejmują taką decyzję, powinny być bardzo dobrze przygotowane i przeszkolone. Wkraczając na rynek zagraniczny konieczna jest znajomość otoczenia i potencjalnego klienta.

Dodaj komentarz