Jakie umiejętności i wiedzę trzeba posiadać aby zostać przedstawicielem handlowym?

Jakie umiejętności i wiedzę trzeba posiadać aby zostać przedstawicielem handlowym?

Praca przedstawiciela handlowego związana jest z ciągłym poszerzaniem swojej wiedzy i kompetencji, dużą dyspozycyjnością oraz gotowością do częstych wyjazdów. Dobry przedstawiciel handlowy powinien umieć skutecznie przekonać klienta do zakupu oferowanego produktu, budować wizerunek marki oraz umiejętnie prowadzić obsługę posprzedażową. Ważny jest też szereg kompetencji miękkich które warto w sobie wypracować.

Jakie wykształcenie powinien mieć przedstawiciel handlowy?

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania określonego typu i stopnia wykształcenia aby można było wykonywać zawód przedstawiciela handlowego. Wymóg odpowiedniego wykształcenia mogą nakładać na kandydatów pracodawcy. Według większości z nich na najniższe stanowiska mile widziane jest wykształcenie co najmniej średnie. Osobom którym zależy na objęciu stanowiska lepiej płatnego, z większą odpowiedzialnością sugeruje się legitymowanie się wykształceniem wyższym, często kierunkowym. Są to z reguły ukończone studia licencjackie lub magisterskie na kierunku marketing lub zarządzanie. W przypadku zatrudnienia w firmie specjalistycznej, zajmującą się wąskim rodzajem usług preferowane są kierunki związane ze sprzedażą określonych towarów a także wiedza specjalistyczna z danej branży np. budowlanej czy farmaceutycznej. Szeroki poziom wiedzy w określonej dziedzinie daje duże prawdopodobieństwo rzetelnej i kompleksowej obsługi określonego typu klienta.

Dobrze też, jeśli przedstawiciel handlowy dysponuje takimi umiejętnościami jak obsługa komputera, prawo jazdy kategorii B oraz znajomość co najmniej jednego obcego języka np. angielskiego. Osoby znające większą liczbę języków obcych mogą liczyć na zatrudnienie w międzynarodowych firmach, co przekłada się na większe zarobki.

Osoby którym zależy na rozwoju swoich kompetencji po ukończeniu szkoły średniej mogą skorzystać z ofert szkół policealnych które posiadają w swojej ofercie kształcenie na kierunkach przedstawiciela handlowego. Dzięki temu osoba taka zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, technik sprzedaży, podstaw psychologii oraz prowadzenia skutecznych negocjacji handlowych.

Kompetencje miękkie które powinien posiadać przedstawiciel handlowy

Większość czasu pracy przedstawiciela handlowego opiera się na kontakcie z drugim człowiekiem. Jest to kontakt zarówno pośredni (np. przez telefon, e-mail), jak i kontakt bezpośredni polegający na przedstawianiu oferty, negocjacjach oraz spotkaniach biznesowych z klientami. Dlatego też, dobry przedstawiciel handlowy powinien odznaczać się wysoko rozwiniętymi zdolnościami interpersonalnymi. Osoba taka powinna być pewna siebie, otwarta i komunikatywna. Z uwagi na to, że handlowiec nierzadko będzie współpracował z różnymi typami klientów ważna jest także elastyczność oraz umiejętność dostosowania się do konkretnego odbiorcy. W realizowaniu takich zadań przydaje się znajomość podstaw psychologii. Kluczowym jest umiejętne słuchanie swojego rozmówcy, poczucie humoru, opanowanie oraz umiejętność zachowania zdrowego dystansu.

Dobry przedstawiciel handlowy powinien znać i potrafić skutecznie posługiwać się technikami negocjacyjnymi. To właśnie do jednego z najważniejszych obowiązków handlowca należy podpisywanie umów z kontrahentami oraz negocjowanie warunków tych umów. Ważne są takie umiejętności sprzedażowe, które trzeba najczęściej wyćwiczyć. Chodzi tu nie tylko o odpowiednią prezentację oferowanego produktu oraz przekonanie klienta do jego zakupu ale także znajomość całego procesu sprzedażowego. Zaliczyć do niego należy wyszukiwanie klientów, obsługa przed i posprzedażowa oraz utrzymanie relacji z klientem który już dokonał zakupu.

Z uwagi na dużą ilość bezpośredniego kontaktu z klientem, przedstawiciel handlowy powinien odznaczać się profesjonalnym wizerunkiem, w tym przypadku duże znaczenie ma odpowiedni strój oraz zachowanie. Kandydat na przedstawiciela handlowego powinien być także dyspozycyjny, z uwagi na dużą ilość wyjazdów służbowych, delegacji oraz częstych wyjazdów do miejscowości nierzadko położonych o kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów od swojego miejsca zamieszkania. Często zawód ten wiąże się z nienormowanym trybem pracy.

Ścieżka kariery przedstawiciela handlowego – jak wygląda?

Osoby które chcą ubiegać się o stanowisko przedstawiciela handlowego nabywanie podstawowych umiejętności związanych z obsługą klienta oraz prowadzeniem procesu sprzedażowego powinny rozpocząć jak najwcześniej. W tym celu warto zatrudnić się w obsłudze klienta np. jako pracownik call center lub jako stacjonarny doradca klienta telefonii komórkowej lub telewizyjnej. Tego typu zajęcie bardzo często można rozpocząć już po ukończeniu szkoły średniej, ponieważ wiele ofert tego typu nie wymaga legitymowania się wykształceniem wyższym lub kierunkowym.

Osoby posiadające jakiekolwiek doświadczenie z obsłudze klienta lub sprzedaży mogą rozpocząć pracę handlowca na szczeblu lokalnym. Jeśli taka osoba będzie skuteczna w wypełnianiu swoich obowiązków zyskuje większe szanse na awans na przedstawiciela obsługującego region powiatu lub całego województwa. Już na początku kariery jako przedstawiciel handlowy warto poszerzać swoje kompetencje poprzez udział w kursach sprzedażowych czy negocjacyjnych. Atutem każdego pracownika jest także czynny udział w targach i konferencjach branżowych. Osoby z płynną znajomością języka obcego mogą próbować swoich sił w firmach o międzynarodowym kapitale, dzięki czemu mają możliwość awansowania na stanowisko przedstawiciela międzynarodowego.

Dodaj komentarz