Zabezpieczenie zaliczki – jak uniknąć nierzetelnych kontrahentów? 

Zabezpieczenie zaliczki – jak uniknąć nierzetelnych kontrahentów? 

Prowadzenie własnej działalności to trudny kawałek chleba. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością natknięcia na nierzetelnych kontrahentów. Problemem są także opóźnienia w zapłacie faktur, które grożą utratą płynności finansowej. Jak zabezpieczyć się przed takimi problemami? Zobacz, na czym polega zabezpieczenie zaliczki i jak uchronić firmę przed nierzetelnymi kontrahentami. 

Weryfikacja kontrahentów – klucz do owocnych umów biznesowych 

Nierzetelni kontrahenci to zmora szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Można się jednak przed nimi zabezpieczyć. Jak? Przede wszystkim warto poddać ich weryfikacji, zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy. Dzięki temu możesz uniknąć kontrahentów, którzy nie wywiązują się ze zleconych obowiązków, lub też unikają płatności. Co ważne, nie jest to kwestia podejrzliwości, czy też braku zaufania. Weryfikacja kontrahentów to zdrowa praktyka biznesowa, która pozwala na zabezpieczenie interesów. Przy prowadzeniu działalności warto kierować się powiedzeniem, że przezorny zawsze ubezpieczony. Jak sprawdzić, czy druga strona umowy jest wiarygodna? 

Dostępnych źródeł informacji jest kilka. Podstawowym jest Krajowy Rejestr Sądowy. Tam możesz sprawdzić podstawowe informacje o firmie. Jeśli jednak kontrahent jest osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, to możesz sprawdzić Ewidencję Działalności Gospodarczej. Cennym źródłem są także zaświadczenia z ZUS-u i US, że kontrahent nie zalega z płatnością podatków. Niezawodną metodą jest również wywiad gospodarczy. Polega on na skontaktowaniu się z poprzednimi klientami kontrahenta w celu sprawdzenia, czy rzetelnie wywiązał się ze swoich zobowiązań.

Zabezpieczenie zaliczki – postaw na nowoczesną aplikację Sharelock 

Zastanawiasz się, jak prosto i skutecznie zabezpieczyć zaliczkę? Odpowiedzią jest nowoczesna platforma Sharelock, która pozwala na zabezpieczenie transakcji. Jak działa takie rozwiązanie? To proste – wystarczy, że dwie strony transakcji zalogują się na platformę. Jedna ze stron tworzy umowę i zaprasza do niej drugą. Po zaakceptowaniu warunków strona zlecająca przelewa środki. Zabezpieczenie płatności odbywa się poprzez blokadę pieniędzy do czasu wykonania zlecenia. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu dwie strony zostają zabezpieczone. Zlecający ma pewność, że jeśli kontrahent nie wywiąże się z umowy, to środki wrócą na jego konto. Z kolei strona wykonująca ma gwarancję, że otrzyma zapłatę za wykonane zadanie. Co ważne, po wykonaniu usługi środki błyskawicznie trafiają na konto wykonawcy.  

Dodaj komentarz