Jaka jest różnica między sprzedażą a marketingiem i dlaczego musisz to wiedzieć?

Jaka jest różnica między sprzedażą a marketingiem i dlaczego musisz to wiedzieć?

Wiele osób łączy sprzedaż i marketing w jedną kategorię, ale te dwa procesy są od siebie w dużej mierze niezależne. W najprostszym ujęciu, marketing to budowanie świadomości Twojej organizacji i marki wśród potencjalnych klientów. Sprzedaż to przekształcanie tej oglądalności w zysk, poprzez konwersję tych potencjalnych klientów na rzeczywistych. Aby zgłębić różnicę między sprzedażą a marketingiem, poniżej przedstawiamy kilka kluczowych wniosków.

Sprzedaż a marketing – proces

Proces marketingowy koncentruje się na zapoznaniu marki i produktu z nowymi klientami lub ponownym zapoznaniu ich z poprzednimi. Organizacje, które wymyślają nowe sposoby wprowadzania się na rynek, muszą jasno wyjaśnić, czym jest ich produkt lub usługa, w jaki sposób rozwiązuje problem konsumenta i jakie są jego możliwości cenowe. Stamtąd, zespół marketingowy musi określić, kto jest najbardziej prawdopodobne, zainteresowany tym produktem lub usługą i gdzie można je znaleźć.

Proces sprzedaży obejmuje stworzenie planu, który nakreśla działania organizacji, narzędzia, zasoby i ogólne cele sprzedaży. Zespół sprzedaży jest najbardziej zainteresowany przekształceniem tych, którzy mają pewną świadomość marki w klientów, aby osiągnąć zysk. Wchodzą oni w interakcje z klientami i odpowiadają na ich pytania, aby dostarczyć istotnych informacji na temat produktu lub usługi.

Cele

Cele marketingowe firmy to promowanie jej produktu, firmy lub marki za pomocą jasnej komunikacji. Podstawowym celem jest spojrzenie z szerszej perspektywy i jasne wyjaśnienie, w jaki sposób produkt lub usługa przynosi korzyści jak najszerszej grupie odbiorców, generując potencjalne leady.

Zespół sprzedaży wyznacza swoje cele w oparciu o kwoty i cele ilościowe. Są one zazwyczaj oparte na krótkoterminowym okresie czasu, zazwyczaj na podstawie kwartału lub miesiąca finansowego. Cele i zadania są określane przez to, ile firma musi sprzedać, aby wygenerować wystarczający zysk, aby kontynuować działalność operacyjną.

Strategie

Strategie marketingowe zazwyczaj opierają się na gromadzeniu informacji o docelowych odbiorcach, aby zobaczyć, co działa, a co nie. Kiedy zespół marketingowy wie, do kogo chce dotrzeć z daną kampanią, może przetestować strategie. Najpopularniejsze formy strategii marketingowych obejmują marketing internetowy, marketing drukowany, marketing blogowy i grupy fokusowe.

Strategie sprzedaży opierają się na nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi klientami, rozmawianiu z nimi i słuchaniu ich, a następnie przekształcaniu ich w płacących klientów. Sprzedawca zazwyczaj najpierw kontaktuje się z potencjalnym klientem przez telefon, na imprezie networkingowej lub online. Następnie, w zależności od zakresu produktu lub usługi, będzie do nich przemawiał w nadziei na uzyskanie sprzedaży.

Perspektywy

Perspektywy dla marketingu są większe niż te dla sprzedaży, ponieważ starają się określić grupę docelową i stworzyć świadomość. Pracownicy działu marketingu chcą pozyskiwać nowe perspektywy, podczas gdy dział sprzedaży chce wykorzystać połączenia ze znanymi perspektywami i istniejącymi klientami.

Integracja sprzedaży i marketingu

Chociaż ich podstawowe cele są różne, sprzedaż i marketing pokrywają się pod wieloma względami i powinny ze sobą współpracować. Mogą one wyrównać swoje interesy, tworząc partnerstwo i dzieląc się pokrywającymi się materiałami. Jednym ze sposobów, aby to zrobić dla większych firm jest stworzenie umowy o poziomie usług (SLA). Jest to umowa pomiędzy dwoma działami, określająca zestaw produktów, które jeden dział zgadza się dostarczyć drugiemu. Pomaga ona budować partnerstwo między zespołami i jasno określa, czego oczekuje się od obu stron.

W przypadku mniejszych firm, może to nie być konieczne. Kierownictwo musi jednak sprawić, aby oba zespoły miały jasność co do swojej pozycji na rynku. Zespół marketingu powinien informować zespół sprzedaży, kiedy prowadzi kampanie, aby zespół sprzedaży mógł zmaksymalizować swoje wysiłki w tym czasie. Podobnie, zespół sprzedaży powinien dzielić się z zespołem marketingu wszelkimi danymi o klientach, jakie posiada, aby znać dane demograficzne grupy docelowej, a także wiedzieć, jakie działania odniosły sukces, a jakie nie.

Dodaj komentarz