Wszystko co musisz wiedzieć o wypowiedzeniu umowy o pracę

Wszystko co musisz wiedzieć o wypowiedzeniu umowy o pracę

Umowa o pracę może zakończyć z kilku powodów m.in. z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta, za porozumieniem stron oraz poprzez wypowiedzenie. Wypowiedzenie umowy o pracę może być złożone zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Podpowiadamy.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Tak jak wspomnieliśmy, umowa o pracę może być rozwiązana na kilka sposobów. Zgodnie z Kodeksem Pracy można to przeprowadzić na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, z upływem czasu lub z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. W zależności od przyczyn, z jakich następuje rozwiązanie umowy o prace, można zachować bądź też nie okres wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

W momencie, gdy pracodawca wypowiada umowę swojemu pracownikowi, obowiązują go odgórnie określone okresy wypowiedzenia. Okres ten jest liczony na podstawie tego, na jaki rodzaj umowy był zatrudniony pracownik i jak długo pracował w danej firmie.

W przypadku umowy na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi: 3 dni, jeśli umowa była zawarta na 2 tygodnie, 1 tydzień, jeśli umowa była zawarta na okres od 2 tygodni do 3 miesięcy i na 2 tygodnie, jeśli umowa była zawarta na 3 miesiące.

Jeśli chodzi o umowę na czas określony i nieokreślony, to czas wypowiedzenia wynosi: 2 tygodnie przy zatrudnieniu, które nie przekracza pół roku, 1 miesiąc, jeśli zatrudnienie wynosi co najmniej pół roku i 3 miesiące, jeśli zatrudnienie wynosi minimum 3 lata.

Jeśli to pracodawca rozwiązuje umowę o pracę na czas nieokreślony, musi uzasadnić swoją decyzję, nie jest to jednak konieczne przy innych formach umowy.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem jednej ze stron. Może je sporządzić pracodawca lub pracownik w formie pisemnej. Wypowiedzenie musi spełnić podstawowe standardy, które dotyczą pism formalnych. Na wypowiedzeniu umowy przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia powinna się znaleźć: data, miejscowość, dane pracownika i pracodawcy, tytuł pisma, informacje na temat umowy, okres wypowiedzenia oraz podpis.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Pracodawca może rozwiązać umowę swojego pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia w kilku przypadkach. Jednym z nich jest poważne naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa, które uniemożliwia dalszą pracę oraz utracenie z winy pracownika uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie.

Dodaj komentarz