Kredyt czy pożyczka

Kredyt czy pożyczka

Wybrać kredyt czy pożyczkę?

Wszelkie marzenia, te małe i te trochę większe wymagają posiadania odpowiednich środków, najczęściej finansowych, umożliwiających ich realizację. Do zakupu nowego mieszkania, samochodu czy komputera dla dziecka potrzebujemy pewnej kwoty pieniędzy. Jeśli akurat nią nie dysponujemy, to stajemy przed dylematem czy lepszym sposobem na uzyskanie pożądanych środków będzie kredyt czy pożyczka?

Kredyt czy pożyczka?

Większość z nas używa obydwu tych pojęć zamiennie, nie wiedząc, że te dwa sposoby pożyczania gotówki zasadniczo różnią się od siebie. Pierwszą i najważniejszą różnicą jest to, że kredyt możemy otrzymać tylko i wyłącznie w banku. Regulują to odgórnie obowiązujące w naszym kraju przepisy Prawa bankowego i na ich podstawie działają właśnie banki, a nie powszednie spotykane inne instytucje finansowe. Definiując pojęcie kredytu, można powiedzieć, że jest to pewna kwota środków pieniężnych, jakie wybrany przez klienta bank decyduje się oddać do jego dyspozycji na czas ściśle określony w umowie. Warunkiem tego jest zobowiązanie, że zostaną one spłacone w terminie, ze wszystkimi odsetkami, a przyznanie kredytu jest możliwe po pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej kredytobiorcy.

A może jednak pożyczka?

Kiedy chcemy uzyskać pożyczkę, taką jak np. popularna chwilówka, to udajemy się do najbliższego biura instytucji finansowej ją oferującej. W tym przypadku jej działalność podlega pod przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim. Istnieje oczywiście również możliwość otrzymania pożyczki od osoby prywatnej, a w takim przypadku regulacje prawne są określane przez Kodeks cywilny.

Warto pamiętać również o tym, że w przeciwieństwie do kredytu nie ma obowiązku sporządzenia umowy pożyczki na piśmie, a równie wiążąca jest umowa ustna.Dotyczy to jednak sytuacji, kiedy pożyczamy mniej niż 500 zł, a jeśli kwota jest wyższa, to art. 720 ust. 2 Kodeksu cywilnego nakłada obowiązek zawarcia umowy w formie pisemnej. Kolejną istotną różnicą jest to, iż pożyczkobiorca nie ma obowiązku określenia celu, na jaki potrzebne mu są pieniądze. Natomiast osoba lub instytucja je pożyczająca nie może kontrolować, na co zostaną wydane. Różnice występują też w sposobie zabezpieczenia ewentualnych roszczeń pożyczko i kredytodawcy. W przypadku pożyczki będzie to poręczenie, weksel, zastaw lub dobrowolne poddanie się egzekucji. Kredyt zaś zabezpiecza hipoteka, gwarancja bankowa lub akredytywa.

Dodaj komentarz