Jak przygotować biznesplan?

Jak przygotować biznesplan?

Przed przystąpieniem do sporządzenia biznesplanu przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto go w ogóle przygotowywać? A odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy od sytuacji.

Biznesplan będzie nam niezbędny jeśli staramy się o kredyt, dotację lub pozyskanie inwestorów. W pozostałych wypadkach biznesplan nie jest niezbędny ale z pewnością będzie nam bardzo pomocny szczególnie kiedy stawiamy pierwsze samodzielne kroki w biznesie. Oczywiście, możemy go zastąpić najzwyklejszym testowaniem rynku pod kątem naszej przyszłej działalności. Jeśli jednak chcemy występować do banku, czy urzędu z prośbą o kredyt czy dotacje lub chcemy zdobyć zaufanie potencjalnych inwestorów, musimy zasiąść do sporządzenia tego planu.

Z czego składa się biznesplan?

Części składowe biznesplanu

  1. Wprowadzenie – na tym etapie należy uzasadnić i wyjaśnić czytelnikom biznesplanu swój pomysł na działalność, oraz dlaczego Twoim zdaniem ma ona szansę powodzenia.
  2. Opis firmy – w tym miejscu musimy opisać zarówno historię, jak i bieżącą sytuację firmy, jej cele, wartości i sposoby działania na rynku.
  3. Informacje o produkcie lub usłudze – na tym etapie należy udzielić wszelkich informacji związanych z proponowaną przez nas usługą lub produktem, szczególny nacisk należy położyć na to co wyróżnia nasz produkt czy usługę.
  4. Opis inwestycji – tutaj należy wskazać na co będzie przeznaczone finansowanie, z wyraźnym podkreśleniem jaki udział w inwestycji będą miały Twoje środki własne, a jakie środki pochodzenia zewnętrznego.
  5. Analiza rynku – w tym miejscu należy przedstawić charakterystykę rynku na którym działasz, opisać otoczenie firmy, skalę konkurencji, to jakie trendy panują w Twojej branży oraz wskazujesz potencjalnych klientów Twojego produktu czy usługi
  6. Plan działania i zarządzania – w tym miejscu trzeba dokładnie opisać jakie i w jakiej kolejności działania planujesz podjąć, a także kto jest za co odpowiedzialny w Twojej firmie, należy w tym miejscu wykazać dobrą organizację zarówno całego przedsięwzięcia jak i Twojej firmy.
  7. Plan finansowy – jest to zdecydowanie najważniejszy element całego planu, który dla większości czytających będzie jego najważniejszą częścią, na którą położą największy nacisk. Przede wszystkim należy w nim przedstawić rachunek zysków i strat, tego ile gotówki ze źródeł zewnętrznych potrzebujemy i na co dokładnie będzie ona przeznaczona. Bardzo ważne jest także, by wszelkie dane były rzetelne i wiarygodne.
  8. Nadzór nad działalnością – także bardzo ważny element, w którym należy wskazać jak planujesz dokonywać kontroli i nadzoru nad przebiegiem przedsięwzięcia.

Podsumowując należy wskazać, że zadaniem biznesplanu jest przekonanie czytającego o tym, że nasza usługa czy produkt będzie murowanym hitem, musimy więc podczas pisania go być przekonujący i robić wrażenie osób pewnych swego, ukierunkowanych na sukces i mających wszelkie szczegóły przedsięwzięcia zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach.

Dodaj komentarz