Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych – na czym polega?

Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych – na czym polega?

Konsolidacja zadłużenia to narzędzie dedykowane pożyczkobiorcom utrzymującym więcej niż jedno zobowiązanie jednocześnie. Kredyt konsolidacyjny udostępniają standardowo banki detaliczne, ale też coraz częściej instytucje parabankowe. Na czym polega kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych i czy się opłaca?

Scalenie zadłużenia polecane osobom z wieloma długami

Kredyt konsolidacyjny umożliwia scalenie długów w jedną ratę, której wysokość optymalizuje się do aktualnej sytuacji budżetu gospodarstwa domowego. Dzięki temu następuje automatyczna poprawa płynności, kluczowej wartości bezpieczeństwa ekonomicznego. Kredyt konsolidacyjny przydaje się szczególnie w okresie historycznie niskich stóp procentowych dostępnych od 2020 roku. Po zgłoszeniu chęci restrukturyzacji długi ulegają uśrednieniu pod względem kosztów.

Co można poddać konsolidacji? Praktycznie dowolne zadłużenie (limit na rachunku osobistym, karty kredytowe, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe), chociaż w regulaminów banków detalicznych występują pewne różnice w kategoriach. Nie każdy bank zgadza się na konsolidację chwilówek, czyli krótkoterminowych pożyczek dostępnych głównie w firmach pożyczkowych. Zgłoszenie po kredyt konsolidacyjny pociąga za sobą przejście przez proces analizy zdolności kredytowej. Bez wiarygodności ekonomicznej i odpowiedniej punktacji w Biurze Informacji Kredytowej pożyczkobiorca nie ma szans na konsolidację, a tym samym naprawę budżetu.

Jak to działa?

Konsolidacja działa na zasadzie obniżenia miesięcznych obciążeń, ale jednocześnie wydłuża okres trwania umowy. A to wyższe koszty całkowite. Naturalnie kredyt konsolidacyjny można nadpłacić, najczęściej bezpłatnie. Konsolidacja to nie jest ostateczne koło ratunkowe, tylko narzędzie do poprawy płynności. Pozytywna zdolność kredytowa, odpowiednie dopasowanie oferty kredytów konsolidacyjnych do posiadanych długów, optymalizacja raty i okresu kredytowania to najważniejsze punkty przed podjęciem decyzji o tej formie restrukturyzacji.

Czy warto zaangażować się w konsolidację kredytów?

Niska rata miesięczna to większy komfort psychiczny. Dzięki kredytom konsolidacyjnym nie musisz pilnować wielu terminów spłat. Wszystkie formalności dotyczące zamknięcia długów bierze na siebie bank, konkretny doradca. Przed konsolidacją przygotuj koniecznie pełną informację o dotychczasowym zadłużeniu, aby przyśpieszyć procedurę. Kredyt konsolidacyjny to rozwiązanie dedykowane wyłącznie kredytobiorcom cieszącym się pozytywną zdolnością kredytową. To właściwie warunek decydujący o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Dodaj komentarz