Jak założyć firmę sprzątającą?

Jak założyć firmę sprzątającą?

Należy mieć świadomość, że bardzo duża liczba osób nie ma czasu na sprzątanie ze względu na prowadzony tryb życia. Świetnym rozwiązaniem może być założenie własnej firmy sprzątającej. Oferowałaby ona swoje usługi nie tylko osobom prywatnym, ale również przedsiębiorstwom.

Charakterystyka firmy sprzątającej

Warto wiedzieć, że firma sprzątająca nadal kojarzy się z bardzo niewdzięczną pracą. Oczywiście jest to błędne skojarzenie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, czym dokładnie zajmuje się przedsiębiorca prowadzący tego rodzaju działalność gospodarczą. W najprostszym możliwym ujęciu podejmowane są czynności, które są związane z utrzymaniem czystości czy pielęgnacji określonych terenów. Godny uwagi jest fakt, że w zdecydowanej większości przypadków wspomniane czynności są zlecane przez placówki publiczne. Należy wśród nich wymienić urzędy, szkoły czy banki.

Jakie są wstępne wymagania związane z założeniem firmy sprzątającej?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że do prowadzenia omawianej firmy sprzątającej nie są potrzebne praktycznie żadne dodatkowe warunki np. posiadanie doświadczenia czy odpowiednich kwalifikacji. Osoba zainteresowana otworzeniem działalności gospodarczej nie będzie musiała również zdobyć licencji czy koncesji.

Jakie są dopuszczalne formy prowadzenia firmy sprzątającej?

Godny uwagi jest fakt, że obecnie firmę sprzątającą można prowadzić praktycznie w każdej formie. Można zdecydować się na jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę cywilną. Oczywiście wyjątkiem będzie spółka partnerska, która może zostać utworzona tylko przez wolne zawody.

Gdy przedsiębiorca wybierze już formę prowadzenia działalności gospodarczej musi ją zarejestrować. W przypadku chęci założenia spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej koniecznie jest dokonanie zgłoszenia na formularzu CEIDG-1. Kolejnym etapem będzie złożenie go w urzędzie gminy lub miasta. Można to zrobić listem poleconym, osobiście, elektronicznie przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego czy przez profil zaufany. Osobom, które zdecydują się na złożenie zgłoszenia przez profil zaufany rekomendowane jest dodatkowe udanie się do urzędu w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Następnie uzyskuje się wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Jest to oczywiście jednoznaczne z uzyskaniem numeru REGON czy NIP-u. Należy mieć świadomość, że uzyskanie wspomnianego wpisu będzie bezpłatne. Z kolei osoby, które zdecydują się na prowadzenie firmy w formie spółki z o.o. lub jawnej muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru KRS.

Dodaj komentarz