Specjalista ds kadr i płac – jakie są zarobki w tym zawodzie

Specjalista ds kadr i płac – jakie są zarobki w tym zawodzie

Wiadomo, że w każdej zatrudniającej pracowników firmie, jest osoba zajmująca się kadrami, a w tych większych, nawet cały dział. Do takich osób należy zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń, sporządzanie umów o pracę oraz cywilnoprawnych, sporządzanie list płac, dokumentacji wymaganej do przechowywania w aktach osobowych. Również wszelkiego rodzaju rozliczenia podatkowe oraz przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy to obowiązki specjalistów ds kadr i płac.

Czym jeszcze zajmuje się specjalista ds kadr i płac

Każdy z zatrudnionych posiada swoją teczkę, która zawiera dane pracownika dotyczące jego wykształcenia i posiadanych umiejętności. Muszą w niej znaleźć się też orzeczenie lekarskie i zapoznanie się z warunkami bhp. Ewidencja czasu pracy, kartoteki urlopowe, wszelkiego rodzaju zwolnienia lekarskie oraz zasiłki, sprawdzane są pod względem merytorycznym, analizowane i uwzględniane właśnie przez specjalistę ds kadr i płac.

W obrębie obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku, specjalista ds kadr i płac, jest również terminowe naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia. Ponadto kontakt z instytucjami, takimi jak urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, główny urząd statystyczny, a w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych, państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, leży w zakresie obowiązków kadrowych. Pojawiają się wszelkiego rodzaju sprawozdania, raporty, o osobach zatrudnionych. Zawód ten wymaga sporządzania deklaracji, i oficjalnych pism dotyczących pracowników. Dokumentacja zawsze musi być zgodna z zapisami w kodeksie pracy.

Specjalista ds kadr i płac – nieustanne szkolenia

Zawód kadrowego, należy do zawodów, które wymagają nieustannego doszkalania się. Zmieniające się przepisy, zarówno w podatkach, jak i również, czy może przede wszystkim, wprowadzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz w prawie pracy, obligują do nieustannego pogłębiania wiedzy. Jest zawodem, w którym dochodzi do częstego kontaktu z ludźmi, a nie zawsze jest to przyjemny kontakt. Osoba na tym stanowisku, przede wszystkim powinna być odporna na stres, powinna chcieć poszerzać wiedzę oraz być gotowa na nieustanną naukę. Odnajdą się na tym stanowisku osoby pracowite, sumienne, dokładne oraz potrafiące dobrze zorganizować swoją pracę. Na pewno ważny jest dobry kontakt z ludźmi i chęć współpracy z nimi.

Specjalista ds kadr i płac zarobki

Obowiązki jakie wykonuje się na tym stanowisku, muszą więc być adekwatne do otrzymywanego wynagrodzenia. Specjalista ds kadr i płac zarobki powinien mieć więc, w wysokości rekompensującej, wkładany wysiłek oraz posiadaną wiedzę. Specjalistów ds kadr i płac, zazwyczaj doszkala się na zewnętrznych kursach organizowanych przez wyspecjalizowane instytucje lub też przez urzędy, krótkie kilkugodzinne, poruszające konkretny temat. Specjalista ds kadr i płac zarobki ma nie najgorsze. Wynagrodzenie kształtuje się, nieco poniżej średniej krajowej, do sporo ponad nią. Stawki zazwyczaj zależą od kilku czynników. Mogą to być: doświadczenie zatrudnianego kadrowca, renoma firmy czy też region kraju, w którym znajduje się przedsiębiorstwo. Można zaobserwować, że stanowisko to najsłabiej opłacane jest w województwach lubuskim oraz podkarpackim, najlepiej natomiast w małopolskim i mazowieckim.

Jak zostać specjalistą ds kadr i płac?

Wcześniej wspomniane zostało, jakie specjalista ds kadr i płac zarobki może osiągać i od czego to zależy. Wymieniono także cechy charakteru, jakie muszą charakteryzować dobrego kadrowego. Jednak są również wymagania formalne, bez spełniania których nie można liczyć na karierę w HR. Przede wszystkim potencjalny kandydat powinien być absolwentem szkoły wyższej na kierunku związanym z finansami, ekonomią bądź zarządzaniem. Bywa, że uczelnie oferują na którymś z kierunków specjalizację właśnie w zarządzaniu kadrami. Nie obejdzie się także bez szerokiej wiedzy na temat prawa, zwłaszcza prawa pracy i prawa dotyczącego ubezpieczeń społecznych. Będzie ono, co oczywiste, miało duże praktyczne zastosowanie podczas pracy. Ciężko jest bez doświadczenia znaleźć pracę w tym zawodzie, warto więc zastanowić się nad stażami lub praktykami. Nie są one zbyt dobrze płatne, ale pozwalają na zdobycie pierwszego doświadczenia w zawodzie i w przyszłości – lepszej, bardziej dochodowej pracy. Dobrze jest zająć się tym już w czasie studiów, aby po ich zakończeniu można było od razu zacząć pełnoprawną pracę jako specjalista ds kadr i płac.

Czy warto zostać specjalistą ds kadr i płac?

Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy warto wybrać ten właśnie zawód. Bardzo dużo zależy od indywidualnych predyspozycji danego kandydata. Niektórzy twierdzą, że bycie specjalistą ds kadr i płac jest nudne, żmudne i nie może dawać żadnej satysfakcji. Są jednak osoby, dla których ta praca będzie jeśli nie przyjemnością, to chociaż nie absolutną mordęgą. Przede wszystkim liczy się tu osobowość danej osoby. Jeśli lubi ona kontakt z innymi ludźmi i jest otwarta na świat, z pewnością będzie jej łatwiej odnaleźć się w tym zawodzie. Na pozycji specjalista ds kadr i płac zarobki nie są może oszałamiające, ale nie są też tragiczne. Zresztą wraz z awansami, rosnącym doświadczeniem i późniejszymi zmianami pracodawców można spodziewać się znacznych podwyżek, więc jeśli ktoś jest ambitny i zaangażowany, ma duże szanse na osiągnięcie sukcesu. Jest to także kierunek rozwoju zawodowego uważany za przyszłościowy – coraz większą uwagę przykłada się, zwłaszcza w wielkich korporacjach, do HR, a zwłaszcza miękkiego HR. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że konkurencja na rynku pracy nie jest mała i bez odpowiedniej ilości włożonego wysiłku może być ciężko się wybić i odróżnić od innych kandydatów na każde wolne stanowisko. Specjalista ds kadr i płac jest coraz bardziej szanowanym i popularnym zawodem, z uwagi również na dużą stabilizację zawodową, co nie jest typowe dla każdego zawodu.

Dodaj komentarz