Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrą formą oszczędzania

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrą formą oszczędzania

Słyszysz, że pracodawca wprowadzał będzie PPK, a ty nic o tym nie wiesz? Boisz się, że jest to powtórka z OFE i pieniędzy wpłaconych już nie zobaczysz? Możesz zrezygnować z udziału w programie, ale nie wiesz czy będzie to dobra decyzja? 

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych jest konsekwentnie wdrażany. Niestety wiedza na temat programu w społeczeństwie jest niewielka. Wiele osób boi się, że powtórzy się sytuacja z OFE i kolejny rząd zagarnie pieniądze na skutek przeniesienia do ZUS. A gdyby tak potraktować PPK jako formę oszczędzania? 

  • Żyj za mniej niż zarabiasz
  • Powierzaj swoje oszczędności tym, którzy się znają
  • Czy PPK mogą być dobrą formą oszczędzania

Żyj za mniej niż zarabiasz

Oszczędzanie nie jest łatwą sztuką w dzisiejszych czasach. Na każdym kroku kuszą przeceny i promocje, a reklamy przekonują, że właśnie ten produkt jest Ci potrzebny. Jednocześnie wypłata większości z nas wydaje się niewystarczająca. Zadanie wydaje się więc niemożliwym do wykonania. Jednak, gdyby spróbować ograniczyć wydawanie na zachcianki i od początku odkładać 10% z wynagrodzenia, mogło by się okazać, że jest to możliwe i nie wymaga znacznego wysiłku. W ten sposób oszczędzamy zarobione pieniądze. Trudnością pozostanie niewydanie ich w najbliższym czasie. Formą przeciwdziałania temu niebezpieczeństwu jest posiadanie 2 kont i zlecenie stałe przelewu np. 90% środków z wypłaty. W końcu “czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal”.

Powierzaj oszczędności tym, którzy się na tym znają

Samo oszczędzanie przez odkładanie pieniędzy na kupkę jest mało skuteczne. Powodem jest inflacja, czyli realna utrata wartości nabywczej pieniądza wraz z upływem czasu. Zapobiec temu można poprzez odłożenie środków na lokacie, koncie oszczędnościowym lub przez inwestowanie. Jednak z inwestowaniem wiąże się też ryzyko utraty wartości włożonych środków. Zależność jest taka, że im większy potencjalny zysk, tym większe ryzyko utraty całości lub części kapitału. Dlatego warto powierzyć to zadanie specjalistom, jeżeli nie posiadamy wiedzy lub umiejętności, aby dobrze zarządzać swoimi pieniędzmi. Unikniemy też w ten sposób niebezpieczeństwa zaangażowania swoich środków w niepewny interes i stania się ofiarą oszustwa.

Czy PPK mogą być dobra formą oszczędzania

To zależy od posiadanych umiejętności, wiedzy i nawyku oszczędzania. Jeżeli posiadamy je w stopniu odpowiednim to istnieje duża szansa, że swoimi pieniędzmi zaopiekujemy się lepiej niż zarządzający funduszami. Jednak w innym wypadku warto rozważyć uczestnictwo w programie pracowniczych planów kapitałowych. Odprowadzenie przez pracodawcę naszych składek bezpośrednio do funduszu sprawia, że poza pierwszymi miesiącami nie zauważymy ich braku. Dodatkowo składka obowiązkowa, którą musi w tym wypadku zapłacić zatrudniający jest dodatkowym benefitem, dzięki któremu wartość środków na koncie PPK będzie wzrastać. Ponieważ jest to z założenia program do budowy kapitału na emeryturę, ustawodawca przewidział szereg obostrzeń mających zabezpieczyć nasze pieniądze. Dlatego w dłuższej perspektywie PPK powinno być opłacalne dla każdego pracownika.

Dodaj komentarz