Jak długo trwa proces rozwodowy?

Jak długo trwa proces rozwodowy?

Kiedy decydujemy się na rozwód, kluczowe kwestie, nad którymi się zastanawiamy, to z pewnością opieka nad małoletnimi dziećmi, jeśli je posiadamy, alimenty czy sposób korzystania ze wspólnego mieszkania. Możemy także zadawać sobie pytania w zakresie długości trwania sprawy rozwodowej. W takim razie, jak długo trwa proces rozwodowy? Czy można rozwieść się już na pierwszej rozprawie? Wszystko wyjaśniamy poniżej.

Od czego zależy okres trwania sprawy rozwodowej?

Przede wszystkim kluczowe jest to, czy chodzi o rozwód z winy którejś ze stron (lub obu), czy też obie strony zgodziły się na rozwód bez orzekania o winie. W tym pierwszym przypadku rozwód oczywiście będzie trwał znacznie dłużej, z uwagi na fakt, że sąd będzie musiał zgromadzić materiał dowodowy i przesłuchać świadków, aby ustalić, czy faktycznie można obwinić któregoś z małżonków za rozpad małżeństwa.

Inne istotne kwestie, to wspomniane powyżej opieka i kontakty z małoletnimi dziećmi, korzystanie ze wspólnego mieszkania i ogółem podział majątku, i alimenty. Jeśli odpowiednio wcześniej strony ustalą wspólne stanowisko w tej kwestii i przedstawią je sądowi, cała sprawa przebiegnie oczywiście znacznie szybciej niż w przypadku, kiedy sąd będzie musiał je rozstrzygać samodzielnie, ponieważ stronom nie uda się dojść do porozumienia.

Czy rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy?

Problematyczne, wypełnione konfliktami i niemożnością dojścia do porozumienia rozwody mogą trwać nawet kilka lat. To straszna wizja dla osób, które zastanawiają się nad rozwodem. Pytają one często, czy rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy.

Jest to dopuszczalne, natomiast możemy na to liczyć w przypadku, kiedy obie strony zgodziły się na rozwód bez orzekania o winie, i jak wskazano to powyżej, uzgodniły plan opieki nad dzieckiem oraz inne kluczowe kwestie. W przypadku, kiedy zgodzono się na nieograniczony kontakt z dzieckiem i pełnię władzy rodzicielskiej dla obu ze stron, nie ma konieczności ustalania częstotliwości wizyt i tego, czy na przykład muszą być nadzorowane.

Jeśli chcemy, aby rozwód przebiegł jak najbardziej bezstresowo, adwokat Kraków okaże się dużą pomocą. Szczególnie w przypadku spraw bardziej skomplikowanych i konfliktowych. Trzeba wskazać, że prawo do skorzystania z pomocy profesjonalisty mają obie ze stron. Również w przypadku, kiedy mowa o rozwodzie z winy jednej ze stron.

Z usług adwokata może skorzystać zarówno strona, która obwiniana jest za rozpad małżeństwa, jak i ta, która zdecydowała się rozwieść, nie ze swojej winy. Warto rozważyć taki krok, aby chronić swoje interesy i przyspieszyć tok sprawy.

Dodaj komentarz