Czy inwestycja w integrację pracowników ma sens?

Czy inwestycja w integrację pracowników ma sens?

Komunikacja w firmie jest niezbędna do wykonywania codziennych zadań. Często jakość komunikacji zależy od relacji między pracownikami, które mogą być rozwinięte w różnym stopniu. Mogą również pojawić się niechciane konflikty między pracownikami, co znacząco utrudnia pracę w takiej atmosferze. Dlatego coraz częściej kadra kierownicza dostrzega potrzebę integracji pracowników.

Budowanie relacji jest złożonym procesem. Szczególnie w pracy, gdy mamy szereg zadań do wykonania a czasu coraz mniej i gonią terminy. W takich sytuacjach często pojawia się stres, który znacząco wpływa na to, jak realizujemy poszczególne zadania oraz jak się komunikujemy. Ponadto stres jest czynnikiem, który tworzy bariery komunikacyjne szczególnie wśród nowych pracowników, co jest w wielu przypadkach zrozumiałe. Należy również pamiętać, że w wielu przypadkach wyścig i rywalizacja negatywnie wpływają na relacje między pracownikami.

Decyzja o zorganizowaniu integracji firmowej jest inwestycją, która zaprocentuje. Nie mniej ważne jest określenie celu integracji. Pozwoli do dobrać odpowiednią formę integracji sposób dostępnych różnych atrakcyjnych rozwiązań. Dla przykładu szkolenie integracyjne jest wydarzeniem, które daje szerokie możliwości rozwojowe. W ten sposób oprócz budowania relacji szkolenie pozwala również rozwijać inne umiejętności pracowników. Wykorzystane podczas szkolenia gry i zabawy integracyjne sprawiają, że takie szkolenie nie jest nudne, ponieważ wszyscy uczestnicy takiego szkolenia muszą brać w nim aktywny udział. W zależności od scenariusza gry szkoleniowej pracownicy mogą być podzieleni na zespoły, w których każdy pracownik może mieć przed sobą konkretne zadanie do wykonania. Dlatego każdy musi dać z siebie wszystko, żeby osiągnąć sukces, który nie jest możliwy bez porozumienia i komunikacji.

Gry szkoleniowe mają szerokie możliwości. Mogą one rozwijać umiejętności związane z kierowaniem zespołem, organizacją pracy lub innymi umiejętnościami miękkimi. Inwestując w szkolenie z wykorzystaniem gier mamy możliwość odwzorowania sytuacji zbliżonych do tych z codziennej pracy. Wtedy możemy zaobserwować postawy i zachowania pracowników w sytuacjach, które mogą napotkać po powrocie do pracy. Podczas szkolenia występuje również czynnik podejmowania trudnych decyzji oraz zarządzania, co pozytywnie wpływa trening tych umiejętności.

Dodaj komentarz