Różne style przywództwa, które musi znać każdy lider w biznesie

Różne style przywództwa, które musi znać każdy lider w biznesie

Różne style przywództwa, które musi znać każdy lider w biznesie

Istnieje wiele różnych rodzajów stylów przywództwa, które możesz przyjąć jako przełożony, lider zespołu lub menedżer. A zatem, jakie są style przywództwa i jak możesz je najlepiej wykorzystać w ramach swojej roli w miejscu pracy.

Autokratyczny styl przywództwa

Autokratyczny styl przywództwa to bardzo bezpośrednie i autorytatywne podejście, w którym menedżerowie osiągają pełną władzę i kontrolę nad swoim zespołem. Liderzy, którzy przyjmują styl autokratyczny, mają tendencję do przewodzenia poprzez władzę. Są bardzo zorientowani na osiąganie celów i w pełni skoncentrowani na własnym sukcesie. Ze względu na ich przesadne i jednostronne podejście, może to być bardzo demotywujące dla zespołu i może prowadzić do niskiego poziomu zaufania i morale pracowników. Ponieważ jest to bardziej bezpośredni styl przywództwa, najlepiej sprawdza się w sytuacjach, gdy pracownicy wymagają bliższego nadzoru w ramach zadania, a nie w zespole.

Wizjonerski styl przywództwa

Kiedy wymieniamy różne style przywództwa w biznesie, wizjonerski styl przywództwa bardzo mocno angażuje ludzi w realizację wizji określonej przez menedżera. Liderzy wizjonerzy to osoby pewne siebie, które uwielbiają burze mózgów i tworzenie nowych kierunków. Liderzy wizjonerzy są pewni swoich zdolności do tworzenia nowych pomysłów i innowacji. Takie podejście jest idealne, gdy wydajność zespołu spada i potrzebny jest nowy kierunek działania. Takie podejście jest idealne, gdy wydajność zespołu spada i potrzebny jest nowy kierunek działania. Dobrzy liderzy w miejscu pracy zawsze będą inspirować do osiągania lepszych wyników, zapoznaj się z naszym popularnym krótkim artykułem na temat podstaw przywództwa i jego pozytywnego wpływu na Twój zespół.

Afiliacyjny styl przywództwa

Przywódcy afiliacyjni mają tendencję do przewodzenia poprzez relacje. Ten styl przywództwa koncentruje się wyłącznie na relacjach w zespole, jest bardzo zorientowany na zespół i skupia się na ludziach. Afiliacyjny styl przywództwa koncentruje się na budowaniu silniejszych relacji, wzmacnianiu zaufania pracowników i zapewnianiu ogólnej więzi w zespole. W końcu, redukując napięcie i stres w życiu zawodowym oraz dbając o dobre samopoczucie swojego zespołu, może mieć bezpośredni wpływ na jakość wykonywanej przez niego pracy. Cechy lidera w tym stylu wymagają zaawansowanych umiejętności pracy z ludźmi. Jeśli jednak jest on źle prowadzony, pozwala uniknąć emocjonalnie stresujących sytuacji, takich jak negatywne informacje zwrotne od innych. Jeśli jest stosowany prawidłowo, często występuje razem z przywództwem wizjonerskim.

Demokratyczny styl przywództwa

Demokratyczne style przywództwa oczekują, że inni członkowie zespołu będą wnosić pomysły do zadania lub projektu. Aktywnie promują zaangażowanie innych pracowników i słuchają ich opinii. Jak w przypadku wszystkich stylów przywództwa, jest czas i miejsce, kiedy potrzebny jest wkład całego zespołu.

Podejście demokratyczne może zachęcić zespół do współpracy, pracy zespołowej i zbliżyć do siebie pracowników poprzez umożliwienie członkom zespołu wypowiedzenia się. Kiedy pracownicy mają coś do powiedzenia, czują się nieco bardziej docenieni w swojej roli zawodowej. Kiedy jest ono źle realizowane przez menedżerów, może sprawiać wrażenie, że dużo się słucha, ale mało efektywnie działa. Porównując 6 różnych stylów przywództwa w biznesie, ten styl jest najmniej agresywny.

Przywództwo ustalające tempo

Liderzy wyznaczający tempo oczekują od swojego zespołu wysokiego poziomu wydajności, a jeśli chodzi o cechy charakterystyczne, są bardzo zmotywowani i oczekują, że inni pójdą w ich ślady. Przykładem stylu przywództwa wyznaczającego tempo jest Jose Mourinho, który z powodzeniem stosował ten styl podczas trenowania różnych drużyn piłkarskich. Należy pamiętać, że ten styl przywództwa jest trudny do wdrożenia na dłuższą metę.

Myśląc o liderze wyznaczającym tempo, należy pamiętać o atlecie i osobie wyznaczającej tempo w wyścigu długodystansowym. Celem osoby nadającej tempo, na przykład w świecie lekkoatletyki, jest nadanie tempa, dzięki czemu sportowcy utrzymują stałą i spójną prędkość na optymalnym poziomie, co pozwala im posuwać się naprzód. Jeśli nadawca tempa wyruszy zbyt szybko, może zaburzyć rytm wyścigu i sportowca, co oznacza, że mogą oni wypalić się fizycznie i psychicznie, aby ukończyć wyścig w szybkim czasie. I odwrotnie, nadanie zbyt wolnego tempa oznacza, że zawodnicy mogą zrobić o wiele więcej w czasie, w którym biegli, więc znalezienie równowagi jest sztuką samą w sobie. Lider nadający tempo stawia przed swoim zespołem ekscytujące wyzwania i wyznacza jasne cele, wymagając jednocześnie osobistej odpowiedzialności za ich realizację. Różne style przywództwa mogą nakładać się na siebie w swoich pragnieniach, np. lider wyznaczający tempo ma pozytywne intencje lidera afiliacyjnego, ale jednocześnie demonstruje wymagania bardziej autokratycznego podejścia, które są bezpośrednie i napędzane. Tak więc, mimo że ich intencje są pozytywne, a myślenie perspektywiczne, mogą się one natknąć jako bardzo kontrolujące z powodu ich wysokich wymagań. Dobrze wykonane, jasne wskazówki i jasne wymagania mogą naprawdę ożywić wydajność zespołu, źle wykonane mogą naprawdę zniszczyć pewność siebie i wiarę zespołu.

Coachingowy styl przywództwa

Coachingowe style przywództwa zapewniają bardziej długofalowe podejście. Jak podkreślono powyżej, różne style przywództwa wydobywają z zespołów to, co najlepsze lub to, co najgorsze, w zależności od tego, kiedy i jak są stosowane. Ten styl przywództwa koncentruje się na rozwijaniu umiejętności i atrybutów każdego członka zespołu, przy jednoczesnym zapewnieniu pozytywnych wzmocnień.

Kiedy pracownicy wierzą i widzą, że ich menedżer docenia i szanuje ich indywidualne cele zawodowe w miejscu pracy, mogą pełniej angażować się w projekty zespołowe i codzienne zadania. Kiedy coachingowy styl przywództwa jest źle realizowany, może być postrzegany jako mikrozarządzanie.

Czym jest przywództwo w biznesie?

Definicją skutecznego przywództwa w biznesie jest zdolność do prawdziwego inspirowania lub wpływania na innych w celu osiągnięcia celu lidera. Przyjrzyjmy się nieco bliżej znaczeniu dobrych cech przywódczych w miejscu pracy.

Wielcy liderzy wzmacniają pozycję innych

Liderzy stają się wielcy nie ze względu na swoją władzę, ale ze względu na zdolność do prawdziwego wzmacniania pozycji innych. W przeciwieństwie do kierownictwa, które narzuca swoją władzę, liderzy dbają o wzmocnienie swojego zespołu poprzez zachęcanie i budowanie prawdziwych relacji. Kiedy ludzie czują się upoważnieni, automatycznie zyskują pewność siebie i zdolność do osiągania sukcesów.

Wizja zapewnia cel

Skuteczni liderzy we wszystkich branżach konsekwentnie przekuwają swoje wizje w pomysły, a pomysły w działania. Dlaczego tak jest? Bez wizji droga Twojego zespołu do sukcesu może być zagmatwana i frustrująca, zwłaszcza gdy wyzwania w miejscu pracy są nieustanne. Posiadanie jasnej wizji daje poczucie celu i wyznacza wyraźny kierunek działania zespołu.

Przewaga wpływu nad autorytetem

Określając, czym jest przywództwo, nie możemy nie doceniać znaczenia i wartości wywierania wpływu na innych. Na przykład, wiele prawdy jest w powiedzeniu, że “prawdziwego przywództwa nie można przyznać, mianować lub przypisać, pochodzi ono jedynie z autentycznego wpływu”. Wpływ można zbudować poprzez troskę o tych, których się mentoruje, służąc im z pokorą i bez ego.

Jasna komunikacja jest kluczem

W jaki sposób wielcy liderzy inspirują i motywują swój zespół? Poprzez jasną komunikację! Niezależnie od tego, czy jesteś liderem w wojsku, sporcie, biznesie czy polityce, wszyscy skuteczni liderzy zespołów są dobrymi komunikatorami. Jakie są więc podstawy?

Przygotuj i zaplanuj swoją komunikację

Wyrażaj swoje znaczenie z przekonaniem, ale upewnij się, że odnosisz je do swojego większego celu.Doceniaj konstruktywne informacje zwrotne i wykorzystuj je do rozwoju, zawsze staraj się mieć otwarty umysł.

Rozwój ludzi napędza rzeczywiste wyniki

Rozwój ludzi, który napędza wydajność, jest podstawą działania wszystkich wspaniałych liderów! Członkom zespołu czasami brakuje pewności siebie, aby osiągać wyniki, ze względu na braki w umiejętnościach. Zapewniając odpowiednie szkolenia i coaching, uzupełnisz braki w umiejętnościach i sprawisz, że morale pracowników pozostanie na wysokim poziomie.

Jak delegować pracę – proste kroki

Żaden lider ani menedżer w miejscu pracy nie jest w stanie wykonać każdego zadania samodzielnie. Delegowanie wymaga zaufania do swojego zespołu. Skuteczni liderzy inwestują niezbędny czas, aby upewnić się, że ich współpracownicy mają narzędzia, wskazówki i umiejętności potrzebne do wykonania zadania.

Nauka skutecznego delegowania zadań do współpracowników jest kluczem do zwiększenia jakości i ilości pracy wykonywanej przez firmę. Prawidłowe delegowanie zadań pozwala menedżerom i liderom przejść od tego, co można zrobić samemu, do tego, czym można zarządzać w ramach całego projektu.

Przygotuj się przed delegowaniem zadań

Przygotowanie jest kluczem do sukcesu. Trzeba się spieszyć i dokładnie wiedzieć, co się deleguje oraz skąd będzie wiadomo, kiedy zadanie zostanie wykonane zgodnie z wymaganym standardem. Ponadto, bądź cierpliwy, kiedy po raz pierwszy delegujesz zadania nowemu członkowi zespołu, będzie to wymagało czasu. Czasu, aby zrozumieli, czego dokładnie oczekujesz i w jaki sposób mają zamiar to osiągnąć.

Przydzielanie zadań

Delegowanie właściwych zadań do właściwych osób jest bardzo ważne. Komu delegujesz zadania? Czy posiada umiejętności i czy wykona zadanie dokładnie według Twoich standardów. Bądź konkretny, jeśli chodzi o zadanie, które delegujesz. Dlaczego zadanie ma być wykonane, do kiedy ma być ukończone i jakich rezultatów oczekujesz.

Potwierdź zrozumienie i zaangażowanie

Potwierdzenie jest tak ważne. Podczas pisania tego artykułu o tym, jak delegować zadania, tak wiele zespołów zarządzających pominęło ten krok. Są to dwa istotne etapy, które zazwyczaj są pomijane, co wyjaśniałoby, dlaczego menedżer, który rozpoczął delegowanie musi wykonać zadanie zamiast niego. Musisz poprosić członka zespołu, aby dokładnie wyjaśnił, co zamierza zrobić i kiedy zamierza to zrobić. Można to zrobić wysyłając krótką wiadomość e-mail.

Zapewnij szkolenie

Delegowanie zadań nie jest zrzucaniem odpowiedzialności, ani zrzucaniem ich na innego pracownika. Upewnij się, że członek Twojego zespołu po pierwsze ma zdolność do wykonania zadania na czas, a po drugie zasoby, aby wykonać je z powodzeniem.

Dodaj komentarz